Røyken vgs 40 år!

Det er 40 år siden Røyken videregående skole ble opprettet. I 1978 var vi den første kombinerte skolen i Buskerud - en skole som kunne tilby elevene opplæring innen både yrkesfag og studiespesialiserende fag.

Mye har skjedd på 40 år:-)

Vi er fortsatt en kombinert skole, noe som gir oss et mangfoldig og spennende læringsmiljø! Vi tilbyr 7 programområder fordelt forholdsvis likt mellom yrkesfag og studieforberedende tilbud.

Kommende skoleår vil vi ha 40 klasser og 880 elevplasser. Elevundersøkelsen viser oss at elevene trives bra og at vi har et godt sosialt miljø på skolen.

Med 130 ansatte, som bidrar for å tilrettelegge for et godt lærings- og arbeidsmiljø på skolen, er vi en stor arbeidsplass for ansatte og elever.

I perioden 12. - 16.november vil vi arrangere en jubileumsuke med ulike aktiviteter og arrangementer. Det gleder vi oss over:-)

Vi er stolte av skolen vår, og gleder oss til mange spennende år fremover! 

Røyken vgs vår 1979
Foto: Truls Lind


Publisert 18. september 2018, oppdatert 8. november 2018.