Gjennomføring av elevundersøkelsen

Uke 48-49

Årets gjennomføring av den obligatoriske elevundersøkelsen vil foregå i uke 48-49 i november/desember.

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Undersøkelsen er anonym.

Nasjonalt er elevundersøkelsen obligatorisk på vg1. I Buskerud fylkeskommune er det bestemt at vg1, vg2 og vg3 skal gjennomføre undersøkelsen. Det er frivillig om elevene vil delta, men vi oppfordrer alle elever til å delta slik at skolen kan bli bedre. 

Formålet med undersøkelsen er at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Resultatene lagres forskriftsmessig, og benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. 

 

Tekniske krav til nettlesere

  • Internet Explorer 9, 10 og 11
  • Firefox 47 eller nyere (siste stabile versjon er 49)
  • Chrome 51 eller nyere (siste stabile versjon er 53)
  • Safari 8 eller nyere (siste stabile versjon er 10)
  • Microsoft Edge

For mer informasjon ber vi dere se på www.udir.no.

  


Publisert 24. oktober 2019, oppdatert 21. november 2019.