Vg2, Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi

Er du glad i å lese og arbeide med krevende teoretiske fag? Har du interesse for andre språk og kulturer, samfunnsfag og økonomi? Da bør du velge språk, samfunnsfag og økonomi.

HISTORISK PERSPEKTIV – FORSTÅELSE FOR SAMTIDEN

  • Liker du språk?
  • Går du med en leder i magen?
  • Vil du bli psykolog?
  • Søker du utfordringer?
  • Vil du studere økonomi?
  • Fascinert av reklame, PR og markedsføring?
  • Engasjert i politikk?
  • En internasjonal karriere?
  • Lærer?
  • Tilleggs poeng?

Røyken videregående skoles tilbud innenfor programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi utvikler kompetanse innenfor internasjonalisering, fremmedspråk, politikk, mediekunnskap og ikke minst innenfor næringslivet.

Internasjonalisering 
God kompetanse innen en eller flere av disse emnene vil danne grunnlag for samarbeid, forståelse og demokratibyggende virksomhet på tvers av landegrenser og kulturer. Derfor vil studier innenfor dette området gi muligheter for en rekke spennende jobber både nasjonalt og internasjonalt. Hvis du er usikker på videre studier kan dette programområdet være et riktig valg, for her ligger svært mange muligheter åpne. 


Skolen har et stort internasjonalt nettverk der land som Belgia, Frankrike og England og mange andre land er involvert. Du vil som elev oppleve at vi ofte har elevbesøk og lærerbesøk fra disse landene, og kanskje vil du være en av dem som deltar i et internasjonalt utvekslingsprosjekt. I slike prosjekt bor du privat og deltar i undervisning på skolen til vertseleven. Mange varige vennskapsbånd på tvers av nasjonene har blitt knyttet på denne måten opp gjennom årene.

Undervisningen gis av dyktige lærere med stort engasjement for både fag og dere elever. Mange av dem har i tillegg til høy utdannelse også erfaring fra nærings- og organisasjonsliv, samt både nasjonal og internasjonal politikk. Timene er varierte og en blanding av egenstudier, gruppearbeid, undersøkelser og mer tradisjonelle forelesninger. Det legges vekt på et høyt læringstrykk der alle er inkludert og blir sett. Bruken av digitale hjelpemidler er en naturlig del av undervisningen.

Tilleggspoeng:
Dersom du velger programfag i andre fremmedspråk enn engelsk, vil dette gi deg ett språkpoeng ekstra. På vår skole er denne undervisningen nettbasert og et samarbeid mellom flere skoler i fylket. På vg3 blir det også arrangert studietur til et land der språket du lærer snakkes. Du kan maks få 4 tilleggspoeng til sammen.

Utdanningsprogrammet er delt inn i fellesfag og programfag

Vg2
Fellesfag Årstimer Programfag Årstimer
Historie 56 Programfag innenfor programområdet 140
Fremmedsrpåk 112 Programfag innenfor programområdet 140
Norsk 84 Valgfritt programområde 140
Kroppsøving 56    
Matematikk 84    
       
Vg3   
Fellesfag Årstimer Programfag Årstimer
Historie 112 Programfag innenfor programområdet 140
Kroppsøving 56 Programfag innenfor programområdet 140
Norsk 168 Valgfritt programområde* 140
Religion og etikk 112    
For ytterligere informasjon se: www.vilbli.no

* Elever som ikke hadde 2.fremmedspråk på ungdomsskolen må ha fremmedspråk i vg3, og får derfor ikke et valgfritt programfag 

 

Veien videre
Med fullført vg3 er du klar for videre studier ved høgskoler og universiteter.


Publisert 4. desember 2012, oppdatert 18. oktober 2019.