Vg2, vg3 Realfag

Er du glad i å lese og arbeide med krevende fag? Har du interesse, evner og anlegg for matematikk og teknologi? Er du nysgjerrig på naturen? Da bør du velge realfag.

EKSPERIMENT – OBSERVASJON – FORSTÅELSE

  • Lege?
  • Arkitekt?
  • Ingeniør?
  • Veterinær
  • Forsker?
  • Meteorolog?
  • Pilot?
  • Lærer?
  • Tilleggspoeng?

Noen studier krever spesielle fag. Velger du realfag vil det åpne nye dører!


Hva er realfag?
«Halvparten av landets 10.-klassinger vet ikke hva realfag er, viser en undersøkelse. Jørgen Hammer (18) angrer på at han valgte bort realfagene for tidlig fordi han ikke visste nok.» (Dagsavisen.no)

Realfag er en særnorsk betegnelse på eksakte vitenskaper, slik som matematikk og naturfag som f.eks. biologi, fysikk og kjemi. Vi vet at det er mangel på folk med kompetanse innenfor realfag. Undersøkelser gjort av statistisk sentralbyrå viser f.eks. at det innen 2030 vil mangle 45 000 sivilingeniører!

Fagkombinasjoner og arbeidsformen på realfagslinjen på Røyken fører nettopp frem til en kompetanse som tilfredsstiller opptakskravene til medisin- og veterinærmedisinstudiet, samt til de fleste teknisk-vitenskapelige utdanningsveiene i Norge.

På Røyken videregående skole vil du få undervisning i de sentrale realfagene biologi, kjemi, fysikk og matematikk. I hvert av fagene er det mulighet for full fordypning gjennom variert undervisning blant annet basert på demonstrasjoner og praktiske forsøk i grupper. Skolen tilbyr også faget Teknologi og forskningslære. Forskerånden vektlegges, og for å forstå de store sammenhengene i naturen kreves både kreativitet, nysgjerrighet og innsikt.


GRIPE – BEGRIPE – BEGREP!

Tilleggs poeng:
Dersom du velger realfag får du realfagspoeng, et tiltak for å øke rekruttering til realfag som gir elevene en større poengsum når de søker høyere utdanning. Samtlige programfag innenfor programområde realfag utløser realfagspoeng. Du vil få ½ poeng per realfag på Vg2. På Vg3 får eleven ½ realfagspoeng per realfag for samtlige realfag bortsett fra fysikk 2 og matematikk for realfag 2 som utløser 1 poeng for hvert av disse fagene. Du kan få inntil 4 poeng du kan legge til på den utregnede totalpoengsummen

Utdanningsprogrammet er delt inn i fellesfag og programfag

Vg2
Fellesfag Årstimer Programfag Årstimer
Fremmedspråk 112 Mateamatikk R1 eller S1* 140
Historie 56 Programfag innenfor programområde 140
Kroppsøving 56 Valgfritt programfag 140
Norsk 112 Valgfritt programfag 140
       
Vg3   
Fellesfag Årstimer Programfag Årstimer
Historie 113 Programfag innenfor programområde 140
Kroppsøving 56 Programfag innenfor programområde 140
Norsk 168 Valgfritt programfag 140
Religion og etikk 84    
For ytterligere informasjon se: www.vilbli.no
* Ved valg av matematikk R1 eller matematikk S1 må fellesfaget matematikk 2P erstattes med et ekstra programfag

 

Veien videre
Med fullført og bestått vg3 er du klar for videre studier ved høgskoler og universiteter.


Publisert 4. desember 2012, oppdatert 24. januar 2020.