Vg1 Studiespesialisering

Er du motivert for faglig og teoretisk fordypning? Ønsker du å fortsette med høyere utdanning etter videregående skole? Da er studiespesialisering et riktig utdanningsprogram for deg!

Det er realfag, språkfag, samfunnsfag og økonomi som gir deg det riktige grunnlaget for å bli både økonom, tannlege og arkitekt – eller kanskje lærer!

Tre år med studiespesialisering gir deg dessuten bedre tid til å finne ut hva du vil og dermed også større sjanse til å velge riktig utdanning. Det gir et solid grunnlag for å studere videre ved en høgskole eller et universitet i Norge og utlandet, og ved Røyken videregående skole arbeider vi derfor aktivt med internasjonalisering.

Teoretiske fag
Det første året i Vg1 har du nesten bare fellesfag. Dette passer godt dersom du liker å arbeide med teoretiske fag som norsk, fremmedspråk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, historie, geografi, religion og etikk.

Det er imidlertid 2 fag du må velge:

  • Matte - praktisk eller teoretisk
  • Fremmedspråk - spansk, fransk eller tysk

Skal du fordype deg i realfag anbefaler vi teoretisk matematikk. Du bør velge dette faget dersom du har tenkt å ta mer matematikk enn minimumskravet til studiekompetanse, for eksempel med tanke på å komme inn på studier som krever dette (medisinstudier, veterinærstudier, ingeniørstudier, m. fl).

Praktisk matematikk er noe annerledes, mer praktisk rettet og noe mindre presset på tid. Du bør velge dette dersom du ikke har tenkt å  ta mer matematikk enn det som kreves for å få studiekompetanse.

I fremmedspråk er det lagt opp til at du fortsetter med det samme fremmedspråket som du har hatt på ungdomsskolen. Vi tilbyr fransk, tysk og spansk. Hvis du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen tilbyr vi spansk som obligatorisk fremmedspråk i 3 år.Utdanningsprogrammet er delt inn i fellesfag og programfag

På Vg1 har du kun fellesfag. Valg av programfag for neste trinn gjøres underveis på Vg1.

Fellesfag Årstimer
Norsk 113
Engelsk 140
Matematikk (teoretisk eller praktisk) 140
Naturfag 140
Samfunnsfag 84
Kroppsøving 56
Geografi 56
Fremmedspråk 113

For ytterligere informasjon se www.vilbli.no

 

Veien videre etter Vg1
Etter Vg1 Studiespesialisering kan du ved Røyken videregående skole velge å gå videre på Vg2 RealfagVg2 Språk, samfunnsfag og økonomi.


Publisert 19. april 2013, oppdatert 1. november 2019.