Studiespesialisering

Ønsker du å studere videre ved universitet eller høgskole etter videregående opplæring, i Norge eller i utlandet?


Velger du studiespesialisering, får du det bredeste grunnlaget for å å gjøre dette.

Underveis i opplæringen må du velge fordypning innen ett av to programområder:


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 18. oktober 2019.