Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

Har du gått et yrkesfaglig program, men funnet ut at du vil studere videre på høyskole eller universitet? Er studiekompetanse målet ditt? Da bør du søke påbygging til generell studiekompetanse.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

I påbygningsklassene møtes elever fra flere ulike utdanningsprogram.  Mange kommer fra to år på yrkesfag, mens andre har hatt pause fra skole noen år. Atter andre har vært lærling og tatt fagbrev.

Dette mangfoldet av ulike mennesker gjør at PB-klassene blir et spennende sted å være. Tenk på all den kunnskapen som en yrkesfagelev bringer med seg inn i denne klassen! Vi ser på dere som en gruppe med mange ressurser og evner. Alle har ulike ressurser og et felles mål om å få generell studiekompetanse.

Skolen har to påbyggingsklasser og sammen med Vg3 Medier og kommunikasjon legges det opp til at en del av undervisningen også blir organisert på tvers av disse klassene. Dette gjør det mulig med mindre grupper og større grad av individuell tilrettelegging.

Hva er allmenn påbygging? 
Generell studiekompetanse er "inngangsbilletten" til høyere utdanning ved høgskoler og universitet. Etter Vg3 kan du derfor søke de aller fleste utdanninger ved høgskoler og universitet, innen de aller fleste fagområder.

Allmennfaglig påbygging er en ettårig påbygging til en generell studiekompetanse (GENS). Etter dette året blir du kvalifisert for videre studier på høyskole eller universitet ved å tilegne nødvendig kunnskap i allmennfag som mangler fra yrkesfaglig programområder. Tidligere har du hatt mest yrkesfaglige fag, så for å få studiekompetanse må du «fylle på» med de allmennfagene du ikke hadde på yrkesfag. Som du ser av tabellen under, er det mye teori å komme gjennom, men vi har motiverte lærere med lang erfaring, så er du motivert og klar for å arbeide, kommer året til å gå greit! 

Utdanningsprogrammet er delt inn i fellesfag og ett valgfritt programfag

Fellesfag Årstimer Programfag Årstimer
Norsk 280 Tilbudet avhenger av ledige plasser og lærekrefter  140
Historie 140    
Matematikk                   140    
Naturfag 84    
Kroppsøving 56    
For ytterligere informasjon se: www.vilbli.no

 

Veien videre
Med fullført kurs kan du bli student ved universiteter eller høyskoler.


Publisert 22. april 2013, oppdatert 4. mai 2013.