Vg2, Vg3 Medier og kommunikasjon Studieforberedende

Er du interessert i informasjonsteknologi og digitale medier? Har du gode kommunikasjonsevner og liker å kommunisere med andre? Er du samtidig samfunnsengasjert og kan tilegne deg teoretisk stoff? Da bør du velge Medier og kommunikasjon Studieforberedende

Vg2 og Vg3 Medier og kommunikasjon Studieforberedendebaserer seg på Vg1 og Vg2 Medier og kommunikasjon Studieforberedende .

De valgfrie programfagene kan være videre spesialisering innen medier og kommunikasjon og/eller fag fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk). Det er opp til skolen hvilke programfag som tilbys, og disse er ikke endelig enda.

Hvis du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, må du ha fremmedspråk som fellesfag på Vg3 istedenfor ett av de to valgfrie programfagene på Vg3.

Tre programfag kan du velge selv, ett på Vg2 og to på Vg3.

 

Vg2
Utdanningsprogrammet er delt inn i fellesfag og programfag

Fellesfag  Årstimer/uketimer  Programfag Årstimer/uketimer 
Norsk 112/4 Mediesamfunnet 2 140/5
Matematikk 2P (praktisk)
84/3
Medieuttrykk 2 140/5
Samfunnsfag 84/3

 

Kroppsøving   56/2 Valgfrie programfag

140/5

Fremmedspråk nivå I/eller

Fremmedspråk nivå II

112/4

112/4

 

 

Geografi

56/2

   

Historie

56/2

   

For ytterligere informasjon se www.vilbli.no

 

Vg3
Utdanningsprogrammet er delt inn i fellesfag og programfag

Fellesfag  Årstimer/uketimer   Programfag Årstimer/uketimer  
Historie 113/4 Mediesamfunnet 3 140/5
Norsk 168/6 Medieuttrykk 3 140/5
Religion og etikk 84/3

 

Kroppsøving   56/2 Valgfrie programfag  280/10

For ytterligere informasjon se www.vilbli.no

 

Veien videre

Etter Vg2 Medier og kommunikasjon Studieforberedende kan du ved Røyken videregående skole gå videre på Vg3 Medier og kommunikasjon Studieforberedende. Da får du generell studiekompetanse og kan søke videre på høgskoler og universiteter. 


Publisert 4. desember 2012, oppdatert 30. oktober 2018.