Vg1 Medier og kommunikasjon Studieforberedende

Liker du å jobbe med bilder, tekst og lyd? Er du interessert i informasjonsteknologi og digitale medier? Har du gode kommunikasjonsevner og liker å kommunisere med andre? Er du samtidig samfunnsengasjert og kan tilegne deg teoretisk stoff?

Da bør du velge Medier og kommunikasjon Studieforberedende .

Det første året på linjen kommer du til å finne ut at mediefaget både er mangfoldig og veldig nyttig. Du vil også oppdage at det er mange måter å jobbe med medier og kommunikasjon på.

Du har fem uketimer i mediefagene, samt fem tilleggstimer som i stor grad skal være praktisk rettede.

Du bruker mye tid på å bli kjent med utstyr som videokamera, fotoapparat, lydopptaker og ny programvare. Dere jobber både individuelt og i grupper, med tekst, lyd, nett og bildeoppgaver. Du blir godt kjent med dine klassekamerater og med utstyret på avdelingen. Du får god trening i å presentere produktene dine. Du får innføring i fortellerteknikker innen lyd, tekst og om bilde som mediepåvirkning. Du lærer å utforme budskap i journalistikken og om uttrykk og layout i form av farge, lys og lyd.

Samarbeidsprosjekter med lokalpresse og turer til mediebedrifter er en del av undervisningen. Det du jobber med på skolen kan bli synlig både i Røyken og Hurums avis, Drammens tidende, NRK Buskerudsendinga og andre aktuelle mediekanaler.

Utdanningsprogrammet er delt inn i fellesfag og programfag

Fellesfag Årstimer/uketimer Programfag Årstimer/uketimer
Norsk 113/4 Medieuttrykk 1    140/5
Engelsk 140/5 Mediesamfunnet 1 140/5
Matematikk 1P/eller Matetmaikk 1T 140/5

Naturfag 140/5

Kroppsøving                  56/2    
Fremmedspråk nivå I/eller Fremmedspråk nivå II 113/4    
For ytterligere informasjon se: www.vilbli.no

 

Veien videre

Etter Vg1 Medier og kommunikasjon kan du ved Røyken videregående skole gå videre på Vg2 Medier og kommunikasjon Studieforberedende  og deretter Vg3 Medier og kommunikasjon Studieforberedende. Da får du generell studiekompetanse og kan søke videre på høgskoler og universiteter. 


Publisert 19. april 2013, oppdatert 30. oktober 2018.