Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Det blir lagt stor vekt på praktisk arbeid i faget og elevene får muligheter til å jobbe med både tradisjonelle og nye fagområder.

Utdanningsprogrammet Informasjonsteknologi og medieproduksjon har tema som:

 • Webutvikling
 • Programmering
 • Databaser
 • Infrastruktur
 • Mediedesign
 • Tekst
 • Bilde
 • Lyd
 • Sceneteknikk

Faget skal gi forståelse for teknologiens konsekvenser, etikk og lovverk. Elevene skal utvikle kunnskap og ferdigheter innenfor kommunikasjon, kreativitet og problemløsning. Etter endt løp skal faget ha gitt praktiske og teoretiske ferdigheter i tråd med arbeidslivets behov.

Utdanningsprogrammet er delt inn i fellesfag og programfag

Fellsfag Årstimer Programfag Årstimer
Engelsk 140 Produksjon og historiefortelling 159
Matte 84 Teknologiforståelse 159
Naturfag 56 Konseptutvikling og programmering 159
Kroppsøving 56 Yrkesfaglig fordypning 168

Mer informasjon om fagene finner du her.


Blant yrkene som du kan utdanne deg til etter dette utdanningsprogrammet er

 • IT-utvikler
 • IT-driftstekniker
 • Mediedesigner
 • Medietekniker
 • Medieprodusent

For mer informasjon se vilbli.no

 

Veien videre

 • Etter Vg1 kan du på Røyken videregående skole gå videre på vg2 IKT-servicefag. Dette gjelder kun for skoleåret 2020/21
 • Etter Vg1 i 2021 kan du velge mellom Vg2 Informasjonsteknologi, som vi vil tilby på Røyken videregående, eller Vg2 Medieproduksjon. Dette er nye linjer som kommer skoleåret 2021/22.

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning:


Publisert 14. januar 2020, oppdatert 27. januar 2020.