Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Dette er en ny linje med et fagfelt som inngår i alle deler av et moderne samfunn.

Utdanningsprogrammet informasjonsteknologi og medieproduksjon har tema som

  • Webutvikling
  • Programmering
  • Databaser
  • Infrastruktur
  • Mediedesign
  • Tekst
  • Bilde
  • Lyd
  • Sceneteknikk

Blant yrkene som du kan utdanne deg til etter dette utdanningsprogrammet er IT-utvikler, IT-driftstekniker, mediedesigner, medietekniker eller medieprodusent.


Publisert 14. januar 2020, oppdatert 21. januar 2020.