Vg1 Service og samferdsel

Ønsker du en utdanning som kombinerer praksis og teori, kan dette være utdanningen for deg! Servicenæringen er en vekstnæring med gode arbeidsmuligheter.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
Ved å velge Service og samferdsel har du sjansen til å skaffe deg både fagbrev og studiekompetanse.
 

På Vg1 Service og samferdsel bruker vi entreprenørskap som metode for å jobbe med fagene administrasjon, salg, service og sikkerhet. Videre får du kunnskap om markedsføring, administrasjon, transport og økonomiske forhold. Det gis opplæring i hvordan du starter egen virksomhet.

 
Du lærer:
  • Kundebehandling, markedsføring og salg
  • Administrasjon. Etablering, rekruttering, organisering og finansiering av virksomheter
  • Om reiseliv, turisme og varetransport
  • Risikovurdering og sikkerhetsarbeid i virksomheter
  • Om vareflyt, transport av varer og av mennesker, planlegging av reiser
  • Om lover og forskrifter, samt om helse, miljø og sikkerhet og om etikk i virksomhetene
  
Utdanningsprogrammet er delt inn i fellesfag og programfag
Fellesfag Årstimer Programfag  Årstimer 
Norsk 56 Administrasjon og økonomi 169
Engelsk 84 Markedsføring og salg 168
Naturfag 56 Sikkerhet og transport 140
Matematikk (praktisk eller teoretisk) 84  Yrkesfaglig fordypning 168
Kroppsøving 56  

 For ytterligere informasjon se: http://www.vilbli.no/
 
Inntakskrav
Norsk grunnskole eller tilsvarende.
 
Veien videre
Etter vg1 kan du på Røyken videregående skole gå videre på vg2 IKT-servicefag.  
 
Du kan også ta vg2 salg, service og sikkerhet, vg2 Reiseliv, vg2 Transport og logistikk eller halvårlig yrkessjåførkurs.
 
Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning:
  • Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.
- etter vg2 eller
- etter oppnådd yrkeskompetanse.
Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at noenstudier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har visse realfag.
 
  • Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien, yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier. (Kilde: http://www.vilbli.no/)

Publisert 27. september 2017, oppdatert 3. januar 2018.