Vg1 Salg, service og reiseliv

Ønsker du en utdanning som kombinerer praksis og teori, kan dette være utdanningen for deg! Servicenæringen er en vekstnæring med gode arbeidsmuligheter.

Ved å velge Salg, service og reiseliv har du sjansen til å skaffe deg både fagbrev og studiekompetanse.
 

På Vg1 Salg,service og reiseliv bruker vi entreprenørskap som metode for å jobbe med fagene administrasjon, salg, service og sikkerhet. Videre får du kunnskap om markedsføring, administrasjon, transport og økonomiske forhold. Det gis opplæring i hvordan du starter egen virksomhet.

 
Du lærer:
  • Kundebehandling, markedsføring og salg
  • Administrasjon. Etablering, rekruttering, organisering og finansiering av virksomheter
  • Om reiseliv, turisme og varetransport
  • Risikovurdering og sikkerhetsarbeid i virksomheter
  • Gjøre rede for betydningen av kulturkunnskap og ta hensyn til dette i møte med andre mennesker
  • Tilpasse kommunikasjon og kroppsspråk til ulike situasjoner
  • Om lover og forskrifter, samt om helse, miljø og sikkerhet og om etikk i virksomhetene
  
Utdanningsprogrammet er delt inn i fellesfag og programfag
Fellesfag Årstimer Programfag  Årstimer 
Engelsk 140 Markedsføring og innovasjon 168
Naturfag 56 Kultur og samhandling 140
Matematikk (praktisk eller teoretisk) 84  Forretningsdrift 169
Kroppsøving 56  Yrkesfaglig fordypning 168

 For ytterligere informasjon se: http://www.vilbli.no/
 
Inntakskrav
Norsk grunnskole eller tilsvarende.
 

Veien videre

  • Etter Vg1 kan du på Røyken videregående skole gå videre på vg2 IKT-servicefag. Dette gjelder kun for skoleåret 2020/21
  •  Etter Vg1 i 2021 kan du velge mellom Vg2 Salg og reiseliv eller Vg2 Service og sikkerhet. Dette er nye linjer som kommer skoleåret 2021/22.

 

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning:


Publisert 27. september 2017, oppdatert 27. januar 2020.