Vg2 Helsearbeiderfag

- For deg som ønsker å jobbe med mennesker i et meningsfylt yrke!

Er du flink til å ta ansvar? Ser du andres behov og liker å arbeide med og sammen med andre mennesker? Er du tøff, både mentalt og fysisk? Har du kvalifikasjoner og egenskaper som er nødvendige for å jobbe med forskjellige mennesker som er i ulike livssituasjoner? Da bør du velge vg2 helsefagarbeider.

Du kan få stor frihet til å være kreativ og forme arbeidsdagen din selv. I jobben får du kontakt med mennesker i ulike livssituasjoner som trenger din hjelp. Noen ganger kan du møte tøffe situasjoner. Kanskje er det et barn som er sykt. Kanskje er det pårørende som trenger din støtte. Å velge helsearbeiderfaget krever at du er tøff, både mentalt og fysisk. Bruk hele deg - bli helsefagarbeider!

Utdanningsprogrammet er delt inn i fellesfag og programfag

Fellesfag Årstimer Programfag Årstimer
Norsk 56 Yrkesutøvelse 140
Engelsk 56 Helsefremmende arbeid 197
Samfunnsfag 84 Kommunikasjon og samhandling   140
Kroppsøving             56 Prosjekt til fordypning 253
For ytterligere informasjon se: www.vilbli.no

 

Aktuelle arbeidsområder er: 
  • På sykehus
  • På sykehjem
  • Hjemme hos mennesker som trenger hjelp
  • I psykiatrien
  • I rusomsorgen
  • I opptrenings- og behandlingssentre
  • I skolen, med barn som trenger ekstra hjelp 
  • I omsorgsbolig

Du utvikler ferdigheter som gjør deg i stand til å hjelpe og forstå personer i alle aldre.

 

Veien videre
Etter Vg2 kan du gå ut som lærling i to år og avslutte med en fagprøve. Da er du utdannet fagarbeider med fagbrev. Etter fagbrev kan du starte på påbygging til generell studiekompetanse. Da er du både fagarbeider og kan studere ved høyskole eller universitet.

Du kan også etter Vg2 velge Vg3 Helsefagarbeider (tilbys ikke på Røyken videregående skole)

 

Ønsker du ikke fagkompetanse kan du etter Vg2 starte på Påbygging til generell studiekompetanse. Med fullført kurs kan du studere ved høyskole eller universitet.

 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 1. november 2019.