Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

- For deg som vil ha en variert og spennende arbeidsdag!

Er du interessert i å jobbe med barn og ungdom? Er du åpen, samarbeidsvillig og forståelsesfull? Liker du å kommunisere med mennesker i ulike livssituasjoner og med ulik bakgrunn? Kan du jobbe selvstendig og er ansvarsbevisst? Er du interessert i mennesker og hva som påvirker menneskers atferd og livssituasjon? Da bør du velge barne- og ungdomsarbeiderfaget.

En barne- og ungdomsarbeider jobber med å tilrettelegge og gjennomføre ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom. Målet er å styrke barn og unges selvfølelse og identitet.

Barne- og ungdomsarbeideren jobber med grupper og enkeltpersoner med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger i livet. Planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene gjøres med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon, og for å fremme den enkeltes fysiske og psykiske helse. Aktivitetene kan være blant annet lek, drama, litteratur, sang og musikk, forming, friluftsaktiviteter og matlaging.

Utdanningsprogrammet er delt inn i fellesfag og programfag

Fellesfag Årstimer Programfag Årstimer
Norsk 56 Yrkesutøvelse  197
Engelsk 56 Helsefremmende arbeid  140
Samfunnsfag 84 Kommunikasjon og samhandling    140
Kroppsøving                    56 Prosjekt til fordypning  253
For ytterligere informasjon se: www.vilbli.no

 

 

Aktuelle arbeidsområder er: 
  • Barnehager
  • Grunnskoler- og videregående skoler
  • Skolefritidsordninger
  • Klubber
  • Andre pedagogiske og sosiale institusjoner
  • Kommunale etater (barnevern, fritid og kultur)  

 

Veien videre
Etter Vg2 kan du arbeide to år som lærling og avslutte med en fagprøve.

Hvis studiekompetanse er målet ditt, kan du etter fullført fagprøve og/eller Vg2 søke deg inn på påbygging til generell studiekompetanse ved Røyken videregående skole. Med fullført kurs kan du bli student ved universiteter eller høyskoler. 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 1. november 2019.