Vg1 Frisør, blomster og interiørdesign

Vg1 er starten på elevens utvikling mot å bli en profesjonell utøver av sitt yrke. Fagutøverne står i daglig kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere. Elevene får forståelse for de praktiske og økonomiske aspektene ved å prøve ut valgt yrke i eget praktisk arbeid. Opplæringen skal skje i tett samarbeid med lokalt arbeidsliv. 

Yrkene i utdanningsprogrammet har mange likhetstrekk, der det praktiske arbeidet krever nøyaktighet og utholdenhet. Samtidig tar man i bruk ulike verktøy, materialer og teknikker.  

Gjennom produktutvikling og designprosesser jobber eleven med komposisjon, formspråk og farge for å uttrykke egne tanker og ideer. Stilhistorie, trender og mote er viktig kunnskap i yrkene. Eleven får utvikle sine praktiske ferdigheter og håndverksholdninger.

Utdanningsprogrammet er delt inn i fellesfag og programfag

Fellesfag Årstimer Programfag Årstimer
Engelsk 140 Kommunikasjon, kunde og arbeidsliv 197
Matematikk (praktisk eller teoretisk) 84 Produktutvikling og produksjon 280
Naturfag 56 Yrkesfaglig fordypning 168
Kroppsøving 56    

Mer informasjon finner du på vilbli.no


Publisert 14. januar 2020, oppdatert 3. februar 2020.