Vg1 Elektrofag

Liker du å jobbe nøyaktig, sikkert og systematisk? Er du serviceorientert? Liker du den logiske tenkemåte og i tillegg er du kreativ? Da bør du velge elektro.

Utdanningsprogrammet fører til et mangfold av yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer. Det stilles strenge krav til kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav om godt fargesyn.

 

Systemer - kvalitet - krav –nyskapning - spenning
Dagens samfunn er avhengig av en rekke elektriske systemer som må fungere. Systemer som leverer elektrisk energi, og systemer for styring og kommunikasjon brukes både i hjem og på arbeid. Uten elektriske og automatiserte systemer ville det vært vanskelig å oppnå ønsket kvalitet og pålitelighet på viktige områder, som olje- og industriproduksjon, luft- og jernbanetransport og helsestell. Disse kravene vil det være vanskelig å oppfylle uten kvalifiserte fagfolk til å installere og vedlikeholde systemene. 

Den teknologiske utviklingen i elektrofagene krever systemforståelse og evne til omstilling. Opplæringen i elektrofag skal utvikle din evne til å se sammenheng fra idé til produkt og fremme helhetstenkning, analyse og system- og sikkerhetsforståelse. Opplæringen skal også fremme entreprenørskap og nyskapning, og bevisstgjøre om hvordan økologiske sammenhenger knyttet til elektriske systemer kan bidra til å sikre miljøet.

 

Utdanningsprogrammet er delt inn i fellesfag og programfag

Fellesfag Årstimer Programfag Årstimer
Engelsk 140 Elektroniske kretser og nettverk 197
Matematikk (praktisk eller teoretisk) 84 Energi og styringssystemer 280
Naturfag 56 Yrkesfaglig fordypning 168
Kroppsøving 56    
For ytterligere informasjon se: www.vilbli.no

 

Veien videre
Etter vg1 Elektro kan du ved Røyken videregående skole velge mellom vg2 Elenergi og vg2 automatisering. Etter vg1 og vg2 Elenergi er du lærling i 2 1/2 år innen det fagområdet du har valgt. Opplæringen avsluttes med en fag- eller svenneprøve. Automatisering må du forsette i vg3.

Hvis studiekompetanse er målet ditt, kan du etter fullført vg2 søke deg inn på påbygging til generell studiekompetanse ved Røyken videregående skole. Med fullført kurs kan du bli student ved universiteter eller høyskoler.


Publisert 28. april 2013, oppdatert 13. februar 2020.