Vg2, vg3 Automatisering

- For deg som liker å arbeide med teknikk der det kreves nøyaktighet og kompetanse.

Er du oppfinnsom og har god helhetsforståelse? Ser du sammenhengen mellom idé og ferdig produkt? Forstår du brukeren og tar hensyn til brukerens behov? Hvis du i tillegg liker å skru og mekke på ting og har godt håndlag? Da bør du velge automatisering.

 

Reparere -  justere -  kontrollere - installere
Automasjonsfag består i å vedlikeholde, feilsøke, reparere, skifte ut, installere, kontrollere og justere elektroniske, elektriske, pneumatiske og hydrauliske måle-, styre- og reguleringssystemer.

Du lærer hvordan du måler, styrer og regulerer ved hjelp av datamaskiner. Du lærer også å løse problem som oppstår i måle og styresystemet. Som automatiker arbeider du med betydningsfulle system som er viktige for at vårt samfunn skal fungere. Du får en gedigen teknisk utdanning som er tilpasset arbeidsmarkedet. Dessuten får du en bred basis for videre studier på høgskole og universitet. Automatisering er en mulighetenes utdanning.

 

Utdanningsprogrammet er delt inn i fellesfag og programfag

Vg2      
Fellesfag  Årstimer  Programfag  Årstimer 
Norsk  56 Automatiseringssytemer  337
Engelsk  56 Elenergisystemer  140
Samfunnsfag  84 Prosjekt til fordypning  253
Kroppsøving  56    
       
 Vg3      
Fellesfag Årstimer Programfag Årstimer 
Kroppsøving  56 Automatiseringssystemer  645
    Elenergisystemer  140
    Prosjekt til fordypning  140
For ytterligere informasjon se: www.vilbli.no

 

Om yrket
En automatiker er en elektrofagarbeider som jobber med drift, vedlikehold og montering av automatiserte systemer. Det vil si systemer som kan fungere uten eller med lite menneskelig hjelp.

Vanlige arbeidsoppgaver for automatikeren kan være:
- utvikle og bygge automatiserte systemer
- utføre service og vedlikehold på maskiner og anlegg
- rette feil, forbedre og bistå med å utforme systemene slik at de passer brukernes behov

 

Faget har utviklet seg mye de siste årene, og er i dag avgjørende for å opprettholde lønnsom industri og annen virksomhet. Det utvikles stadig mer avanserte produkter som krever tverrfaglig kompetanse.

En automatiker jobber i olje- og prosessindustrien, offshore, innenfor byggautomasjon og i bedrifter som bygger, reparerer og vedlikeholder automatiske prosessystemer og maskiner.

 

Veien videre
Fullført programområde innenfor vg3 danner grunnlag for lærekontrakt i bedrift.

Hvis studiekompetanse er målet ditt, kan du søke deg inn på påbygging til generell studiekompetanse ved Røyken videregående skole. Med fullført kurs kan du bli student ved universiteter eller høyskoler.


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 18. oktober 2019.