Vg2 Elenergi (elektriker)

- For deg som liker spenning!

Liker du å jobbe nøyaktig, sikkert og systematisk? Er du teknisk interessert og har noe sans for matte? Tenker du logisk? Har du respekt for elektrisiteten? Da bør du velge  vg2 Elenergi.

 

Vg2 elenergi gir deg muligheter til yrkesutdanning som bl.a. elektriker og energimontør. Det vil si at du kan ta sertifikat for å jobbe med elektrisk installasjon i bygninger, eller du kan bli elektromontør ved energiverk, som sørger for strøm til forbruker.

 

I et høyt utviklet teknologisk samfunn forutsettes det sikre og velfungerende elektriske systemer. Uten elenergisystemer vil det være umulig å oppfylle de ønskede krav til kvalitet og komfort.

 

Opplæring
Opplæringen i elenergi skal medvirke til å dekke samfunnets behov for kompetanse innenfor elkraftproduksjon og distribusjon, sjøfart, oljeproduksjon og industrivirksomhet, jernbane, helsevesen, næringsvirksomhet og boliger. Derfor må elenergifaget møte samfunnets krav innen fagområdet med kvalifiserte fagfolk som kan installere, kontrollere og vedlikeholde systemene og det tilhørende utstyret.

Opplæringen legger vekt på utprøving, innsikt og bevisste valg knyttet til elenergisystemene og det tilhørende utstyret. Anvendelse av elsikkerhetsregelverk skal være gjennomgående i opplæringen. Opplæringen skal fremme selvstendighet og samarbeid med andre, innenfor og utenfor eget fagområde. Videre skal det legges vekt på serviceinnstilling og evne til å kommunisere med brukere, supportpersonell og kolleger. Nøyaktighet, kreativitet og løsningsorientering i utførelsen av arbeidet er også sentrale faktorer.

 

Utdanningsprogrammet er delt inn i fellesfag og programfag

Fellesfag Årstimer    Programfag    Årstimer
Norsk 56 Automatiseringssystemer 140
Engelsk      56 Data og elektronikksystemer    140
Samfunnsfag                     84 Elenergisystemer 197
Kroppsøving 56 Prosjekt til fordypning 253
For ytterligere informasjon se: www.vilbli.no

 

Veien videre
Etter vg1 og vg2 er du lærling i 2 1/2 år innen det fagområdet du har valgt. Opplæringen avsluttes med en fag- eller svenneprøve. Ved bestått prøve får du fag- eller svennebrev og har kompetanse som fagarbeider.

Hvis studiekompetanse er målet ditt, kan du etter fullført vg2 søke deg inn på påbygging til generell studiekompetanse ved Røyken videregående skole. Med fullført kurs kan du bli student ved universiteter eller høyskoler.


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 13. februar 2020.