Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Har du praktisk sans og er nøyaktig? Liker du å jobbe ute og har godt håndlag? Er du selvstendig, men kan også jobbe i team? Vil du påvirke morgendagens infrastruktur, og skaffe deg en solid og trygg plattform for videre utdanning? Da bør du velge bygg og anleggsteknikk.

To skapende hender – et solid utgangspunkt
Studieretningen gir deg grunnleggende ferdigheter i bygg- og anleggsteknikk, fremmer arbeidsglede, gode arbeidsvaner og evne til samarbeid.

Dette og mye mer vil du lære:

-          Hvordan bygg, og tekniske installasjoner settes opp/monteres

-          Bruke og vedlikeholde verktøy, utstyr og moderne måleinstrumenter

-          Hvordan vedlikeholde bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner

-          Få grunnleggende innføring i tekniske tegninger og byggebransjen generelt

Du og dine klassekamerater jobber med praktiske oppgaver på verksted eller på byggeplass. Produktene dere lager kan være alt fra små lekestuer til større garasjer og tilbygg. Praksisen er lagt til hele dager, enten ute på oppdrag eller inne i bygghallen. Fellesfagene blir undervist i klasserom, og blir knyttet mot undervisningen i programfagene.

I faget Prosjekt til fordypning (fordypningsfag) vil du få mulighet til å fordype deg i et fag/yrke, gjennom utplassering i bedrift.

Utdanningsprogrammet er delt inn i fellesfag og programfag

Fellesfag Årstimer Programfag Årstimer
Engelsk 140 Arbeidsmiljø og dokumentasjon 140
Matematikk (praktisk eller teoretisk) 84 Teknologi og kommunikasjon 140
Naturfag 56 Yrkesutøvelse 197
Kroppsøving 56  Yrkesfaglig fordypning 168

For mer informasjon se: www.vilbli.no

 

Veien videre

På Røyken videregående skole kan du velge Vg2 Byggteknikk. Etter vg1 og vg2, forsetter utdanningen som lærling i bedrift i to år, innen det fagområdet du har valgt. Opplæringen avsluttes med en fag- eller svenneprøve.

Hvis studiekompetanse er målet ditt, kan du etter fullført Vg2 søke deg inn på påbygging til generell studiekompetanse ved Røyken videregående skole. En annen mulighet er å gjøre ferdig fag- eller svenneprøve, for så å søke påbyggingsåret. Med fullført kurs kan du bli student ved universiteter eller høyskoler.

Hvis målet er ingeniørstudier kan man også velge Y-veien, eller velge teknisk fagskole for å bli fagskoleingeniør. Ingeniører med praktisk bakgrunn er veldig ettertraktet i arbeidslivet.

 


Publisert 19. april 2013, oppdatert 21. januar 2020.