Vg2 Byggteknikk

Byggteknikk er en videreføring av Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, og passer for deg som liker å arbeide med tre, mur, betong eller stillas. Har du praktisk sans, er nøyaktig og har godt håndlag? Liker du å være ute? Er du selvstendig, men kan også arbeide i team? Vil du påvirke morgendagens infrastruktur, og skaffe deg en solid og trygg plattform for videre utdanning? Da bør du velge byggteknikk.

Et skapende springbrett

I byggteknikk får du opplæring innen betongfaget, murerfaget, stillasbygger- og tømrerfaget. Studieretningen omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg.

Dette og mye mer vil du lære:

-          Hvordan et bygg blir til fra fundament til tak

-          Bruke og vedlikeholde verktøy, utstyr og moderne måleinstrumenter

-          Hvordan vedlikeholde bygninger og anlegg

-          Få videre innføring i tekniske tegninger og byggebransjen generelt

Du og dine klassekamerater jobber med praktiske oppgaver på byggeplass, eller på verksted. Produktene dere lager kan være alt fra små lekestuer til større garasjer og tilbygg, i mur tre eller betong. Praksisen er lagt til hele dager, enten ute på oppdrag eller inne i bygghallen. Fellesfagene blir undervist i klasserom, og blir knyttet mot undervisningen i programfagene.

I faget Prosjekt til fordypning (fordypningsfag) vil du få mulighet til å fordype deg i et fag/yrke, gjennom utplassering i bedrift.

 

Utdanningsprogrammet er delt inn i fellesfag og programfag   

Fellesfag Årstimer       Programfag Årstimer    
Norsk 56 Produksjon 337
Engelsk 56 Tegning- og bransjelære     140
Samfunnsfag         84 Prosjekt til fordypning 253
Kroppsøving   56    

For ytterligere informasjon se www.vilbli.no 

 

Veien videre
Etter Vg2 Byggteknikk kan du søke læreplass i bedrift og gå opp til fag- svenneprøve etter to år, i følgende fag:

- Tømrerfaget
- Murerfaget
- Betongfaget
- Stillasbyggerfaget

Med fagbrevet i hånden kan du søke spennende jobber i bygg- og anleggsbransjen. Fagbrev innen et håndverk er en god og solid plattform for en aktiv yrkeskarriere, og videre utdanning.

Hvis studiekompetanse er målet ditt, kan du etter fullført Vg2 søke deg inn på påbygging til generell studiekompetanse ved Røyken videregående skole. En annen mulighet er å gjøre ferdig fag- eller svenneprøve, for så å søke påbyggingsåret. Med fullført kurs kan du bli student ved universiteter eller høyskoler.

Hvis målet er ingeniørstudier kan man også velge Y-veien, eller velge teknisk fagskole for å bli fagskoleingeniør. Ingeniører med praktisk bakgrunn er veldig ettertraktet i arbeidslivet.


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 3. januar 2018.