Bygg- og anleggsteknikk

- For deg som ønsker en fagutdanning som gir en praktisk, produktiv og spennende hverdag!

Vil du være med på å skape og ta vare på samfunnets verdier? Ønsker du å sette synlig spor etter deg ved flotte bygg, veier og broer, uteområder og anlegg? Da kan en karriere innen byggsektoren være noe for deg!

Dette kan du bli ved å gå Bygg- og anleggsteknikk:
(Du finner mer om yrker og utdanning gjennom å gå inn på hjemmesiden til vilbli.no)

Anleggsgartner
Anleggsmaskinfører
Asfaltør
Banemontør
Betongfagarbeider
Blikkenslager
Byggdrifter
Bøkker
Driftsoperatør i idrettsanlegg
Fagoperatør i trelastfaget
Feier
Fjell- og bergverksarbeider
Glassfagarbeider
IKT-servicemedarbeider
Industrimaler
Industrisnekker
Industritapetserer
Isolatør
Limtrearbeider
Maler
Murer
Møbelsnekker
Orgelbygger
Renholdsoperatør
Rørlegger
Steinfagarbeider
Stillasbygger
Taktekker
Tredreier
Treskjærer
Trevaresnekker
Tømrer
Vei- og anleggsfagarbeider

 


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 17. oktober 2019.