Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Røyken videregående skole
Kontor
Røyken vgs - Samfunnsfag
Stilling
Adjunkt med tilleggsutdanning
Telefon
+4731292228
E-post
Mathias.Sko...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser