Råd og utvalg

På skolen er det flere viktige råd og utvalg som er med på å styre skolehverdagen.

På Røyken videregående skole har vi følgende viktig råd/utvalg som er med på å styre skolehverdagen:

Skolemiljøutvalg består av elever, lærere og ledelse, og elevene er i flertall. Rådet er ment å ivareta § 9a i opplæringsloven. Skolemiljøutvalget har møte ca 1 gang per annen måned.

Arbeidsmiljøutvalget består av representanter fra de ansatte og fra ledelsen. Dette utvalget skal først og fremst ivareta de ansattes arbeidsmiljø.

Elevrådsstyret er valgt fra elevrådet som består av tillitselever fra hver klasse. Elevrådsstyret har møter med rektor og assisterende rektor ca hver uke.

I medbestemmelsesmøtet møter rektor, assisterende rektor og representanter for de ansattes fagforbund. Disse møter ca hver 14. dag.  


Publisert 15. august 2012, oppdatert 24. mai 2018.