Internasjonalisering

Røyken videregående skole har en lang tradisjon på å drive internasjonalisering.

Skolen har hatt og har fortsatt et veldig stort internasjonalt nettverk der land som Serbia, Belgia, England, Estland og mange andre land er involvert.

Du vil som elev oppleve at vi ofte har elevbesøk og lærerbesøk fra disse landene, og kanskje vil du være en av dem som deltar i et internasjonalt utvekslingsprosjekt. I slike prosjekt bor en privat og deltar i undervisning på skolen til vertsleven. Mange varige vennskapsbånd på tvers av nasjonene har blitt knyttet på denne måten opp gjennom årene.

Røyken videregående skole er medlem av ASP-nettverket underlagt UNESCO. I dette nettverket forplikter skolen seg til å arbeide med fred, demokrati og kulturforståelse. Vi har derfor ulike undervisningsopplegg rettet mot disse temaene og har blant annet i mange år deltatt i Mini-FN sammen med andre skoler i Norge.

Skolen har også lang tradisjon på å delta i Operasjon Dagsverk der mye penger har blitt samlet inn til unge mennesker som ikke har samme muligheter for utdanning som en har i Norge.

Vår pedagogiske plattform sier følgende:
«På Røyken videregående skole skal elevene oppleve en skole som arbeider aktivt med internasjonale temaer og mot faste internasjonale partnere gjennom partnerskapsavtaler.»

Gjennom en aktiv deltakelse kan du være med på å realisere denne delen av vår pedagogiske plattform.
 

Publisert 27. november 2012, oppdatert 13. november 2017.