Elevundersøkelsen


"Formålet med Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser er kvalitetsutvikling i forhold til læringsmiljøet som vi vet påvirker prestasjon og motivasjon. Resultatene fra brukerundersøkelsene benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsene kan også bli brukt til forskningsformål.

Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på "Skoleporten." 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 13. november 2017.