Oppstart for enkelte klasser i yrkesfag

Første skoledag i skolens lokaler for noen av våre elever på vg2 og vg3 yrkesfag er tirsdag 28.april. Vi forbereder oss nå godt og gjennomfører smittereduserende tiltak, slik at elever og ansatte skal føle seg trygge når de kommer tilbake til skolen.

De elevene som skal tilbake på skolen neste uke og videre fremover vil få beskjed fra sin kontaktlærer.

Vi vil påpeke viktigheten av å holde god avstand, praktisere mye og riktig håndvask og grundig renhold på alle flater. Opplæring vil bli gitt og vil bli organisert i grupper av ulike størrelser tilpasset det enkelte utdanningsprogram.  

Vi forbereder oss godt på å gjennomføre smittereduserende tiltak, slik at elever og ansatte skal føle seg trygge når de kommer tilbake til skolen. Både lærere og renholdere går nå gjennom ny praksis og nye rutiner for å sikre en trygg oppstart for aktuelle klasser.

Lenke til nettsak på viken.no


Publisert 24. april 2020, oppdatert 25. mai 2020.