Litterært program 2019/2020

Nok en gang har elevene i 3. klasse gjennomført litterært program. Det er et tradisjonsrikt dramaprosjekt i norskfaget, og elevene har jobbet intenst gjennom høsten for å kunne by på fantastiske forestillinger for sine medelever, lærere og foresatte.

I løpet av to uker i januar er det blitt satt opp 20 forestillinger på kveldstid og fire på dagtid, i tillegg til påbyggklassenes åtte forestillinger i desember i aulaen på Røyken vgs. Vi har en flere tiår gammel stolt tradisjon med å gjennomføre drama-prosjekt i norskfaget i 3.klasse, og årets forestillinger er nå avsluttet. Vi har fått se en rekke utrolig flotte og kreative forestillinger, der også mange stolte foresatte har vært publikum. De foresatte gir uttrykk for at de setter stor pris på å bli invitert.

Angst, fremmedfølelse og meningstap er eksempler på den typiske modernistiske livsfølelsen. Dette er også følelser mange unge i dag kan relatere seg til. Elevene får utlevert et knippe modernistiske tekster som de skal bruke som grunnlag for en forestilling. De skal også selv velge en samtidstekst som skal bidra til å gjøre forestillingen aktuell for deres egen tid.

Det litterære programmet er et krevende samarbeidsprosjekt. Dette er et prosjekt der elevene får brukt andre sider av seg selv enn de gjør i teoretisk klasseromsundervisning, og mange må utfordre seg selv på nye måter – de skal stå på en scene, de skal delta i et samarbeid der alle er avhengige av hverandre, der de må løse eventuelle konflikter og komme til enighet. Elevene kan utnytte sine sterke sider: Noen er innsiktsfulle teksttolkere, noen kan danse og koreografere, noen behersker digital filmredigering, noen er dyktige til å skrive manus, noen liker å ta en større rolle på scenen, noen er flinke med layout og lager plakat og program, noen er kreative med scenografi.

Forestillingen blir vurdert av to norsklærere, og elevene får en gruppekarakter. Men de må også skrive et refleksjonsnotat som sammen med deres egen innsats underveis i prosjektet og på scenen danner grunnlaget for en individuell karakter.

Litterært program er et stort løft for både elever og lærere, men den utrolige tilfredsstillelsen av å se elevene i nye roller og oppleve de flotte forestillingene gjør at norsklærerne gyver løs år etter år. I refleksjonsnotatet spør vi alltid elevene om de anbefaler at skolen fører prosjektet videre, og år etter år gjentar det seg at elevene er positive til prosjektet og anbefaler dette.

 

Forfatter: Turid Sandvik


Publisert 6. februar 2020, oppdatert 1. juli 2020.