Koronaviruset

Oppdatert 08.04: Tiltak for elever fra lånekassen

Oppdatert 08.04.2020:

Tiltak for elever og studenter under koronakrisen

Mange studenter og elever har mistet inntekt fra deltidsjobber som følge av koronasituasjonen. Lånekassen jobber med tiltak for å hjelpe elever og studenter som er i en vanskelig økonomisk situasjon.

  •  Regjeringen har lagt frem tre forslag til tiltak gjennom Lånekassen:
  • Lånekassen utbetaler resten av studiestøtten for semesteret i april
  • Fristen for å søke lån og stipend for vårsemesteret 2020 er utvidet til 15. april
  • Studenter som har mistet inntekt kan søke om å få et tilleggslån på 26 000 kroner. Søknaden åpner i mai.

Les mer om tiltakene her

 

Oppdatert informasjon 06.04.2020

Digita opplæring fortsetter første uken etter påske.

Viken fylkeskommune ønsker at både elever og ansatte skal kunne gå inn i påskeferien med mest mulig forutsigbarhet for hvordan oppstarten etter påske blir.

Siden 12. mars har Viken fylkeskommune gjennomført digital undervisning for videregående skoleelever. Samme dag kom meldingen fra regjeringen om at landets skoler og barnehager ble stengt, og elever og ansatte har de siste tre ukene i all hovedsak jobbet hjemmefra.  

For Viken fylkeskommunes del er det allerede nå klart at disse tiltakene videreføres også den første tiden etter påskeferien.   

– Vi fortsetter som nå, ikke minst fordi både skolene og kollektivselskapene vil trenge tid til å planlegge og forberede seg på en måte som ivaretar hensynet til smittevern dersom det kommer nye føringer fra nasjonale myndigheter, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.  

Hvordan det blir videre utover våren er for tidlig å si noe om nå. Onsdag 8. april vil regjeringen redegjøre for hva som blir de nasjonale tiltakene etter påske. - Viken fylkeskommune følger utviklingen og myndighetenes råd fortløpende. Dersom det besluttes eller pålegges nye tiltak, vil Viken selvsagt tilpasse seg raskest mulig i tråd med disse, understreker fylkesrådslederen.

  

Oppdatert informasjon 01.04.2020

Skriftlig eksamen for elever er avlyst!

Som kjent er skriftlig eksamen for elever avlyst og det blir derfor ingen skriftlige eksamener for elever ved Røyken videregående denne våren.

Dette betyr at du likevel får vitnemål dersom du består alle fag, det vil si får standpunktkarakter 2 eller bedre i alle fag. I tillegg må du ha bestått alle fag fra tidligere år.

Vi vet ikke pr nå hva som skjer med muntlig eksamen, praktisk eksamen/tverrfaglig eksamen så følg med på hjemmesiden.

 

Hvis du får 1 i standpunkt vil du ha rett på særskilt eksamen til høsten. Får du IV – ikke vurdering – må du selv sørge for oppmelding som privatist til høsten eller senere. For elever i vg3 vil det bety at de ikke får førstegangsvitnemål.

 

Privatister
Har du meldt deg som privatist, for å bestå eller forbedre fag fra tidligere, forholder du deg til informasjon fra privatistweb.no eller eksamenskontoret der du er oppmeldt til eksamen. Det er viktig at du følger med selv!

Har du spørsmål kan du også ta kontakt med oss på skolen så skal vi se om i kan hjelpe. Send e-post til else.ger...@bfk.no.

For mer informasjon se udir.no: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2020/

 

Oppdatert informasjon 26.03.2020

Grunnet den vanskelige situasjonen vi nå opplever og stor belastning på helsetjenesten, er det besluttet å utsette vaksinering av elever i videregående opplæring.

I februar i år vedtok formannskapet å tilby alle elever som går på videregående gratis meningokokk-vaksine mot hjernehinnebetennelse som rammer unge særlig i forbindelse med russefeiringen. Men på grunn av den krevende situasjonen Norge nå er i, må vaksineringen settes på vent.

- Vaksineringen av elever i videregående opplæring med bostedsadresse i Asker skulle etter planen ha startet i disse dager. Dessverre har vi nå en svært krevende situasjon hvor alle kommuner omdisponerer helsepersonell for å frigjøre ressurser til å håndtere spredningen av koronaviruset, sier avdelingsleder for Ungdomshelse i Asker kommune, Monica Telle Fjell.

 

Vaksineringen av elever som ennå ikke har fått meningokokkvaksinen er derfor utsatt. Det gjelder aller elever på 1. og 2. trinn, samt noen elever på 3. trinn.

Asker kommune vil komme med mer informasjon når nye datoer for vaksinering er fastsatt.

 

Oppdatert informasjon 25.03.2020

Alle skriftlige eksamener i videregående er avlyst for elever. Elevene får fullverdig vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål.

Regjeringen vurderer om det vil være mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen.

 

Lærerne må prioritere å sikre vurderingsgrunnlaget frem til sommeren, slik at alle elever får standpunktkarakterer. For at lærerne skal få et godt nok grunnlag for å sette karakter, er både elevenes deltakelse og innlevering av oppgaver viktig. Kravene til å sette standpunktkarakter før skriftlig eksamen (lokal eksamen) og før fellessensur (sentral eksamen) bortfaller når disse eksamenene er avlyst. Det betyr at skolene her kan sette standpunktkarakterer helt mot slutten av skoleåret.

 

Informasjonen fra UDIR finner du her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2020/

 

Oppdatert informasjon 24.03.2020

Utvidet søknadsfrist og endring av rapporteringsregler for våren 2020

Elever og studenter får utvidet mulighet til å søke om lån og stipend, i tillegg endres reglene for rapportering av fravær og avbrudd for hele vårsemesteret 2020.

På grunn av koronasituasjonen har Kunnskapsdepartementet besluttet at elever og studenter får mulighet til å søke om lån og stipend fram til 15. april. Fristen for å søke var opprinnelig 15. mars, men søknaden åpner etter planen igjen tirsdag 24. mars.

Den utvidede søknadsfristen gjelder både studenter i høyere utdanning og elever i andre utdanninger som ikke har søkt om støtte innen 15. mars, eller ikke har søkt om fullt lån og stipend for vårsemesteret. De som allerede får fullt lån og stipend, kan ikke få mer støtte og skal derfor ikke søke.

 

       

Oppdatert informasjon 20.03.2020

Informasjon om standpunkt

Standpunkt
Lærere og skoleledere må nå prioritere å sikre vurderingsgrunnlag for å sette standpunkt. For at alle elever skal få standpunkt, er det viktig at skolene jobber på en slik måte at lærerne kan overta for hverandre dersom faglærer blir syk.
Les mer om standpunktkarakter og eksamen

Dette står i lenken:

- NYTT - Standpunktkarakter og eksamen

Denne informasjonen ble sist oppdatert 19.03.2020.

Hvis vi må avlyse vårens eksamen på grunn av koronaviruset, vil elevene likevel få vitnemål.

Når det gjelder eksamen for privatister, jobber vi med dette og vil komme tilbake til dette så snart som mulig.

 

Standpunktvurdering 
Lærere og skoleledere må nå prioritere å sikre vurderingsgrunnlag for å sette standpunkt. For å sikre at alle elever skal få standpunkt er det viktig at skolene jobber på en slik måte at lærerne kan overta for hverandre dersom faglærer blir syk.


For at dere har nok vurderingsgrunnlag, må dere formidle til elevene at de deltar i hjemmeundervisningen slik de normalt gjør på skolen.

Halvårsvurderingen som ble satt til jul skal ikke alene være grunnlag for vurderingen av standpunktkarakteren. Halvårsvurderingen er en del av underveisvurderingen, og skal både gi informasjon om hva eleven mestrer etter kompetansemålene i læreplanen, og gi veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen i faget. Denne karakteren beskriver kompetansen eleven har nådd ut fra det som er forventet på tidspunktet for vurderingen.

Standpunktkarakterer i fag blir gitt ved avslutningen av opplæringen, og skal føres på vitnemålet. Normalt skal skolene sette standpunkt de siste én til to månedene med opplæring i faget. Nå anbefaler vi at lærerne begynner å jobbe med vurderingsgrunnlaget til standpunkt så snart det lar seg gjøre.

Elevene skal ha standpunktkarakter i orden og adferd. Dere foretar som vanlig en helhetlig vurdering av elevens orden og adferd frem til avslutningen av opplæringen. Hvis det ikke er klare avvik fra vanlig orden eller adferd skal eleven ha karakteren God

Informasjonen er hentet fra UDIR.

 

Oppdatert informasjon 12.03.2020

Vi er inne i en situasjon nå som krever en nasjonal dugnad for å redusere smitteutbredelsen av korona. Derfor tar Viken fylkeskommune nye grep og fra og med i morgen fredag 13. mars flyttes all opplæring på de videregående skolene over på digitale arenaer. Elevene skal dermed ikke møte fysisk på skolen frem til påske, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.

Det vil være en minimumsbemanning av ledere og ansatte på skolen. Bygningene stenges ikke, og det understrekes at de ansatte ikke permitteres. De skal jobbe med å gi alternativ, digital opplæring til elevene, enten fra skolen eller fra hjemmekontor.

Grepet innebærer også at arrangementer på skolen etter arbeidstid avlyses.  

-Vi jobber nå intenst med å hjelpe skolene i å legge til rette for digital opplæring, slik at vi skal kunne gi en forsvarlig opplæring i denne perioden. Alle våre skoler har systemer som ivaretar en forsvarlig opplæring over lengre perioden også digitalt, sier Ingebrigtsen.

-Vi er i en situasjon der elever, ansatte og foresatte er bekymret for utviklingen av koronasituasjonen. Vårt mål er å begrense og bremse smittespredningen. Dette er nå jobb nummer en for oss alle, understreker Ingebrigtsen.

Pressemelding fra Viken kan lese her

 

Oppdatert informasjon 11.03.2020

På anbefaling fra kommuneoverlegen blir matutsalget i elevkantinen stengt fra og med torsdag 12.mars.

Vi oppfordrer derfor til å ta med egen mat og drikke.

 

Oppdatert informasjon 10.03.2020

Reisestopp til utlandet og innstramming av arrangementer

Viken fylkeskommunen innfører nå full stopp i utenlandsreiser for ansatte og elever, og strammer inn på arrangementer. Dette gjelder også vår skole.

Fylkeskommunen innfører nå tiltak etter «føre var»-prinsippet og ønsker å bidra i den nasjonale dugnaden for å unngå spredning av koronasmitten. Derfor er det nå besluttet å avlyse utenlandsreiser og stramme inn på arrangementer på ubestemt tid. Det skjer med umiddelbar virkning fra og med 10.03.

Stopp for skoleturer til utlandet
Det innføres nå reisestopp for alle utenlandsreiser i Viken fylkeskommunes regi for både ansatte og elever. Det betyr blant annet at planlagte skoleturer til utlandet må avlyses så lenge forbudet varer.

Det er situasjonen de siste dagene med en rask eskalering av utbredt smitte i flere land - som igjen kan medføre strakstiltak som portforbud, karantene og lignende - som er en medvirkende årsak til at vi gjør dette grepet.

Innstramming av arrangementer
Skolene har nå fått beskjed om å vurdere om det er strengt nødvendig å avholde større arrangementer som involverer mange eksterne deltakere, eller om disse skal avlyses. Dette gjelder for eksempel informasjonsmøter, foreldremøter, tilstelninger, kurs, eller «åpen skole»-dager.

Innstrammingen gjelder også for ansattes/elevers deltakelse på lignende eksterne arrangementer - dersom dette strengt tatt ikke er nødvendig for undervisningen og øvrig skoledrift.

For spørsmål ta kontakt med rektor Laila Handelsby, mobil 922 46 043

 

Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner.

Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020. Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende.

Foreldre til elever under 18 år og elever som er myndige, kan selv skrive egenmelding. Unntaket fra fraværsreglene gjelder fra 4. mars 2020. Endringen gjelder både for fraværsgrensen i videregående, og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående.

 

Oppdatert informasjon 8.3.2020

Helsedirektoratet utvidet lørdag 7. mars anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme, til å gjelde alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Listen over disse områdene er nå oppdatert og utvidet. Røyken videregående skole ber ansatte og elever som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus om å holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst – uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Røyken videregående skole følger med det opp folkehelsemyndighetenes tiltak for å bidra til at smitterisikoen tas ytterligere ned, av hensyn til sårbare grupper.

Anbefalingen omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport og unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

Anbefalingen har også tilbakevirkende kraft. Det betyr at alle som har kommet hjem fra områder med vedvarende smitte i løpet av de siste fjorten dagene, bør holde seg hjemme til det har gått fjorten dager etter hjemkomst.

Se oppdatert liste over områder med vedvarende smitte på www.fhi.no.

Vi ber om at fravær på grunn av slik karantene meldes skole/arbeidsgiver snarest mulig.

 

Friske elever eller ansatte i karantene
Friske elever som nå bes om å gå i karantene vil få et alternativt undervisningsopplegg de dagene de må være hjemme.

Friske ansatte uten symptomer på smitte oppfordres til å opprettholde så normal arbeidssituasjon som mulig gjennom å bruke de digitale samhandlingskanalene våre i Office 365.

 

Hold deg oppdatert:
Vi oppfordrer igjen alle til å holde seg løpende oppdatert om helsemyndighetenes anbefalinger, råd og føringer på Folkehelseinstituttets hjemmeside www.fhi.no

Det er denne informasjonen Viken fylkeskommune hele tiden legger til grunn for sine vurderinger. Se også spørsmål og svar på - https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19

For mer informasjon ta kontakt med rektor Laila Handelsby, mobil 922 46 043.

 

Informasjon 4.3.2020

Slik følger vi opp situasjonen med korona

Røyken videregående skole følger nå situasjonen med koronaviruset nøye. Det er nasjonale helsemyndigheters anbefalinger som hele tiden vil være førende for tiltakene som vurderes ved skolen og i Viken fylkeskommune for øvrig.

Vi har løpende dialog med fylkesadministrasjonen for oppdatert informasjon, råd og vurdering av eventuelle tiltak. I tillegg etableres kontakt med helseavdelingen i kommunen.

Følg oppdatert informasjon på viken.no

 

Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner

Kunnskapsdepartementet har i dag besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

For mer informasjon se - https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

 

Tiltak for å forhindre smitte
Ved skolen forsterker vi nå også fokus på vaner for å forebygge smitte. Vi oppfordrer elever, ansatte og andre som er i kontakt med oss om å være ekstra nøye med å etterleve disse både i skolehverdagen og ellers.   

Norske myndigheter oppfordrer for øvrig alle innbyggere til å holde seg oppdatert og følge nasjonale råd og føringer knyttet til situasjonen. Disse finner dere her:

Folkehelseinstituttets anbefalinger

UD’s reiseråd

Hygienetiltak Corona


Publisert 8. mars 2020, oppdatert 8. april 2020.