Klage på standpunktkarakterer

Standpunktkarakterer offentliggjøres på Skolearena tirsdag 16. juni

Hva kan du klage på?

  • standpunktkarakterer i fag
  • standpunktkarakterer i orden og atferd

Du kan ikke klage på T2 karakterer – dvs de fagene du skal fortsette med til neste skoleår.  Er du misfornøyd med disse kan du ta en samtale med faglærer for å høre hva du kan gjøre for å gjøre det bedre til neste termin.

 

Hvordan klager du?

  • Før du klager på standpunktkarakter skal du snakke med faglærer og få en begrunnelse for karakteren
  • Dato for samtale med faglærer skal oppgis i klagen. Faglærer er tilgjengelig fra kl 12:00 den dagen karakterene offentliggjøres
  • Klagen må begrunnes i at det er gjort en formell feil i vurderingen
  • Klage skal leveres på fastsatt skjema
  • Alle klager skal leveres skriftlig på skolen, i posthyllen til Else Germundson eller på e-post innen fristene som er opplyst.
  • Hurtigklage (kun for vg2 YF og alle vg3) leveres på e-post. Hurtigklager som ikke kommer innen fristen går til vanlig behandling.

Klagene behandles utenfor skolen og svar kan forventes i september/oktober.
En klage kan føre til at karakteren endres opp, blir stående eller endres ned.

 

 Klagefrister

  • Onsdag 17. juni kl. 24:00 Hurtigklage (kun for vg2 YF og alle vg3)
  • Fredag 27.juni kl. 12:00 Ordinær klage

Har du spørsmål kan du kontakte Else eller komme innom på rom A331 i 3.etasje


Publisert 10. juni 2020, oppdatert 1. juli 2020.