Kastemaskiner

Før jul hadde TOF-klassen (Teknologi og forskningslære) et lite prosjekt hvor de skulle lage modeller av kastemaskiner.

De lagde ulike typer som alle ble veldig fine, f.eks:

  • Ballista - som skyter piler («Scorpion» som mange vil huske fra siste sesong av Game of Thrones - er en Ballista)
  • Trebuchet – som er et krumbanevåpen beregnet på å «lobbe» prosjektiler over fiendens murer

Som det framkommer av den ene videoen lyktes det særdeles godt. Den andre videoen viser et sjeldent bomskudd med ballista på døren til borgen, de traff de fleste gangene. Byggavdelingen stilte velvillig den ene bygghallen til disposisjon for testing. Vi forsøkte oss også med flammeprosjektiler utendørs😊

Testing av kastemaskiner i bygghallen


Publisert 8. januar 2020, oppdatert 29. mai 2020.