Forhindret i å møte 1.skoledag?

Oppmøte på skolen er obligatorisk fra første skoledag. Dersom du av særskilte årsaker ikke kan møte, må du gi skriftlig beskjed til skolen.

Informasjon med:

  • årsak
  • ditt fulle navn
  • studieretning


sendes på e-post til: ry...@bfk.no
 
Du vil få fravær for ikke oppmøte.

 


Publisert 24. juni 2019, oppdatert 19. desember 2019.