Endringer i plan for åpning av skolen

Oppdatert 13.05. Elever Vg1 møter fredag 15.5 på skolen i henhold til timeplan. Nærmere beskjed hvor elever møter gis av faglærer. Vi gleder oss til å møte dere!

Skolen har gjennom arbeidet med å forberede åpningen av skolen besluttet følgende med bakgrunn i kapasitet på klasserom og smittevernhensyn.

  • Onsdag 13.5
    All undervisning på Vg3 SF må foregå digitalt og hjemmefra
  • Torsdag 14.5
    All undervisning på Vg2 SF må foregå digitalt og hjemmefra
  • Fredag 15.5
    Elever i Vg1 – alle utdanningsprogram - møter på skolen i henhold til gjeldende timeplan fredag 15.5. Nærmere beskjed om hvor elevene skal møte gis av faglærer. Velkommen!

Elever får beskjed om endringene fra sin kontaktlærer.

Ingen endringer i planen for YF denne uken.

Rektor


Publisert 11. mai 2020, oppdatert 25. mai 2020.