Byggelever og bergarter

Vg1 bygg-elevene har vært på Norsk Bergverksmuseum og lært om ulike bergarter.

Det startet med undervisningsopplegg i fellesskap. Elevene ble delt i grupper og fikk i oppgave å velge et tema som de skulle lese seg opp på, ta bilder og skrive om, for deretter å presentere det for klassene i plenum.

Det var fokus på bærekraftig utvikling, miljø og kildesortering. Helt innertier i forhold til læreplan, så dette var en super alternativ undervisningsdag.

 


Publisert 9. oktober 2019, oppdatert 19. desember 2019.