Virkemiddel-rebusløp

Elevene i Vg1 Studieforberedende har hatt fagdag i norsk med virkemiddel-rebusløp. Hver klasse var delt inn i lag som konkurrerte om å samle mest mulig poeng, og poengene samlet de ved å gå fra klasserom til klasserom.

I de ulike klasserommene jobbet de med et bestemt virkemiddel som de skulle finne i et dikt, f.eks skulle de finne metaforer og sammenligninger i diktet «Atten år» av Inger Hagerup. Det blir kåret et vinnerlag i hver klasse som får en liten premie.

På slutten av fagdagen samlet alle klassene seg med sin norsklærer og hver gruppe skrev en kortsvarsoppgave. Kortsvarsoppgave er en av oppgavetypene elevene vil få på eksamen i norsk i Vg3. Oppgaven denne gang gikk ut på å trekke fram sentrale virkemidler i diktet «Atten år» og forklare hvilken funksjon de har i diktet. Den beste teksten blir klassens modelltekst for kortsvarsoppgave.

Neste uke skal hver elev skrive kortsvarsoppgave på egenhånd.

Vi håper fagdagen var til hjelp for elevene med å finne språklige virkemidler i nye tekster de vil møte i Vg2 og Vg3!

 


Publisert 29. mai 2019, oppdatert 2. juli 2019.