Velkommen til temakveld for foresatte - Ungdom og festkultur

Onsdag 7.november på Røyken videregående skole. Vi starter kl. 19:00.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Hva trenger du å vite for å være en god støtte for ungdommen din?

Kom og hør erfaringer fra ulike aktører og en sterk historie fra to foresatte. 

Vi viser til innslaget på Dagsrevyen 18.oktober.  Anne Sæteren har et tydelig budskap som foresatt til ungdom i videregående skole, hun jobber også som lærer på Røyken videregående.
Anne uttaler: «Det vi kan si til alle foreldre nå, er å ikke slutte å snakke med andre foreldre- bygg videre på foreldrenettverk og etabler nye. Ikke slipp taket i ungdommen».
Kom og hør Annes sterke historie.

Representanter fra Røyken kommune, Røykenhuset 0-23, ungdomsskolene, Politiet, foreldrerepresentanter og Røyken videregående skole vil være tilstede.

Velkommen!

NRK-Dagsnytt om russefeiring


Publisert 23. oktober 2018, oppdatert 24. oktober 2018.