Ungdata - undersøkelse

Gjennomføres i løpet av uke 10-12.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
Skolen skal gjennomføre Ungdata-undersøkelsen.
Alle elevene på Røyken videregående skolen er invitert til anonymt å svare på spørsmål om seg selv i den store Ungdata-undersøkelsen.
Elevene skal svare på spørsmål om egen hverdag, på alt fra venner og familie, skole og fritid – til trygghet og trivsel.
 
Formål med undersøkelsen:
  • Gi ungdommer i Røyken mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø. 
  • Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.
  • Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.
    
Undersøkelsen er anonym og frivillig
 
Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus - Øst, på oppdrag fra Røyken kommune.

Informasjon til foresatte


Publisert 18. februar 2019, oppdatert 19. februar 2019.