Informasjonsgrafikk - om ytringsfrihet og pressefrihet

Elevene i 3MKA (Medier og kommunikasjon) fikk i oppdrag å produsere en infografisk plakat om hvordan det står til med ytringsfriheten og pressefrihet i utvalgte land.

Dette var en tverrfaglig oppgave i fagene medieuttrykk 3 og mediesamfunn 3.

Vurderingene i oppgaven handlet om fargebruk, fontbruk, blikkfang, leseretning og symbollære. Innhenting av informasjon, retorikk og kunnskap om mediepolitikk og mediehistorie.

Resultatene henger utstilt i skolens D-fløy!

Informasjonen er i stor grad hentet fra organisasjonene

 


Publisert 10. april 2019, oppdatert 2. juli 2019.