Røyken-elever på møte med Europeisk Ungdomsparlament

En gang i året arrangerer Euroepeisk Ungdomsparlament en nasjonal sesjon med elever fra videregående skoler.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Europeisk ungdomsparlament (EYP) er et politisk uavhengig læringsprogram rettet mot elever i den videregående skole. «Gjennom diskusjoner og kulturelle tiltak blir ungdommer kjent med andres tenkesett og vurderinger, for på den måten å skape større forståelse for hverandre». Man lærer en forståelse for hvordan politiske institusjoner fungerer i praksis.   

  

Årets nasjonale sesjon ble holdt den 12.-14. september i Drammen. Her deltok 3 elever fra Røyken vgs, alle fra 2STA. Elevene gjorde en veldig god innsats på konferansen, der de deltok aktivt i både komitearbeid, der resolusjoner ble utarbeidet, samt i debatter.

 

 

 

Markedsføring av lokale produkter under "Norwegian Village"    

 

 

Våre 3 representanter etter at teambuilding var avsluttet.  

 

Aktive debattanter fra Røyken vgs i forbindelse med generalforsamlingen.   

 

 

Mer info på ungdomsparlamentets egen hjemmeside.

    


Publisert 25. september 2018, oppdatert 26. september 2018.