Besøk av Miljøfyrtårnstiftelsen

Vi har hatt besøk av Ann Kristin Ytreberg, som er daglig leder i Miljøfyrtårnstiftelsen. Bakgrunnen for besøket, er at elevene har et tverrfaglig prosjektarbeid, der de skal undersøke om næringslivet i den nye stor-kommunen er bærekraftig.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Ytreberg snakket om sammenhengen mellom miljøutfordringene vi har i verden i dag, samfunnet og næringslivet. Hun kom inn på hva det innebærer å være et miljøfyrtårn, og hun viste mange gode eksempler på hva næringslivet gjør, og kan gjøre, for å bidra til en bærekraftig utvikling. 

    
I uke 8-11 brukes de fleste av timene til elevene i vg1 (1STA-D, 1KDA og 1MKA)  i samfunnsfag, naturfag og geografi til dette temaet, og det ender opp med at elevene skal presentere arbeidet sitt for hverandre og kåre det beste prosjektarbeidet i uke 11.

 

Før vinterferien hadde vi besøk av Susanne Vist (politisk leder av bærekraftsutvalget i den nye kommunen) som holdt et foredrag om arbeidet med kommuneplanen og FNs bærekraftsmål, og Torgeir Higraff fortalte om Kon Tiki II-ekspedisjonen. 


Publisert 6. mars 2019, oppdatert 6. mars 2019.