Ang. situasjonen på parkeringsplassen

Det har i hele vinter vært problemer vedrørende bussenes fremkommelighet på parkeringsplassen som benyttes av elevene. Skolen har flere ganger gått på høyttaleranlegget for å lese opp skiltnummer på biler som står feilparkert.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Mandag 18.3.19 vedtok hovedverneombudet i Norgesbuss (Underleverandør av Brakar) å stenge holdeplassen på parkeringen inntil problemet er løst. Bussene stoppet derfor på rådhuset denne dagen. Skolen ba fylkesutdanningsdirektøren om tillatelse til å slippe elevene 15min før siste time var slutt for at elevene skulle rekke bussen, noe som ble innvilget.

Resten av uken har vi flyttet biler etter lunsj, for så å dokumentere til Norgesbuss at det er plass til bussene. Dette har vi gjort for å kunne opprettholde undervisning frem til 15:30.

Vi har vært rundt i alle VG2 – og VG3-klasser for å oppfordre om å parkere innenfor oppmerket område, og ikke til hinder for bussene. Vi oppfordrer også elevene til å samkjøre eller ta bussen til skolen da det ikke er nok parkeringsplasser til alle elevene. Dette vil også være en mer miljøvennlig løsning.

Buskerud fylkeskommune verken eier eller drifter parkeringsplassen og vi har derfor ikke hatt mulighet til å gjøre noe med problemet. Skolen har vært i dialog med Røyken kommune gjennom vinteren og bedt dem om å finne en løsning på problemene som har vært der.

Kommunen planlegger nå å sette opp skilt som regulerer parkeringsarealene, noe som igjen vil kunne medføre at feilparkerte biler blir borttauet for eiers regning. Frem til denne løsningen er på plass har kommunen satt opp midlertidige bukker som viser hvor grensen går for å parkere.

Inntil problemene er løst vil skolen vil fortsette å følge opp feilparkerte biler slik at vi kan ha undervisning til 15:30 og for at elevene skal kunne benytte seg av busstilbudet som går fra skolen.

 

Hilsen Laila Handelsby, rektor v/Røyken videregående skole      


Publisert 21. mars 2019, oppdatert 21. mars 2019.