3KDA-elevene brukte Røyken sentrum til sine installasjoner

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

3 KDA har arbeidet med en installasjonsoppgave og gjort bruk av «Park(ing) for a day» - eller fritt oversatt til norsk -  park(eringsplass)dagen. 

 

Ideen ble lansert av Gunvor Bakke Kvinlog i Asplan Viak i forbindelse med at de var på besøk på skolen tidligere i vår. Asplan ønsket medvirkning og ideer til hva som kunne skje i Røyken sentrum.

 

Dette var et gruppearbeid, der man hadde 2,5 x 5m til disposisjon - altså en biloppstillingsplass. Parkeringsplassen midt i Røyken sentrum ble valgt og installasjonene ble satt opp på torsdagen. På parkeringsplassen skulle man formidle et budskap, gjerne knyttet opp mot parkering/bilkjøring/miljø. Materialene skulle være gjenbruksmateriale. Konseptet/ideen og budskapet var hovedpoenget i denne oppgaven.

 

De to gruppene valgte veldig ulike utrykk, som det går fram av bildene. God stemning blant elevene, og noen nysgjerrige forbipasserende kom også forbi.

- "Til slutt tok vinden for mye tak i trærne våre- så vi måtte pakket sammen alt".


Publisert 21. september 2018, oppdatert 21. september 2018.