Viktige innspill fra vår lokale lensmann

- Er det farlig å være ungdom i Røyken? Les kronikken til lensmann Sigrid Andreassen.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Laila Johanne Handelsby

Lensmann i Røyken og Hurum, Sigrid Andreassen

I forbindelse med hendelsen vi hadde fredag før påske, har lensmann i Røyken og Hurum, Sigrid Andreassen skrevet kronikken "Er det farlig å være ungdom i Røyken?".

Kronikken er i dag publisert på nettsidene til Drammens Tidende og Røyken og Hurum avis

Vi oppfordrer våre elever og foresatte til å lese denne kronikken.

Vi er glad for at vi har en god dialog og konstruktivt samarbeid med lensmannen som er tett på og kjenner godt vårt lokalmiljø.


Publisert 6. april 2018, oppdatert 5. juni 2018.