Velkommen til nytt informasjonssenter

Fra og med mandag 20.november er skolens resepsjon flyttet til biblioteket, inngang B1 (gammel hovedinngang).

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Nå trenger du ikke forsere så mange trapper for å finne skolens resepsjon. Vi er glade over å kunne fortelle at nytt informasjonssenter blir å finne i skolens bibliotek, hvor du vil finne nyttig informasjon og hjelp. 

Velkommen :-)

Ny hovedinngang til skolens informasjonssenter


Publisert 21. november 2017, oppdatert 5. juni 2018.