Teknologi-og forskningselevene bygger bruer

Hvilken gruppe klarer å bygge den beste bruen?

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Elevene i Teknologi- og forsknings-klassen (ToF1) har bygget fagverksbroer. En fagverksbru er en spesiell brukonstruksjon som er satt sammen av staver i et trekantmønster.

Utfordringen for elevene var å bygge en bro med et spenn på 120 cm, så lett som mulig, men allikevel sterk nok til å bære en elev.

Alle tre gruppene fikk til det veldig fint.

Videoene viser den videre styrkeutprøvingen. Broene tålte 75, 150 og 185 kilo.

 

 

 


Publisert 25. april 2018, oppdatert 5. juni 2018.