Slåssing er teit!

Skolens miljøutvalg drar i dag i gang «Teit-kampanjen 2018»

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Skolens miljøutvalg (SMU) har i lang tid arbeidet med holdningsskapende arbeid, der tema har vært å gjøre hverdagen tryggere og bedre for alle ungdommer. I SMU er elevene i flertall og de arbeider med å ivareta elevenes rett til et godt skolemiljø som er forankret i Opplæringsloven.

Det er elevene i SMU som har dratt i gang kampanjen, som de kaller «Teit-kampanjen 2018». Hvorfor skal vi ha en kampanje om det som er teit?

Kampanjen går ut på å forebygge slåssing som en måte å løse konflikter på. Fokus er på slåssing, men også andre ting som hærverk, trakassering, diskriminering og netthets er i søkelyset.

Bli med på dette du også, det er en god sak!

Plakatene er laget av Jonas Lien Sampaio Da Silva , 1MKA

 


Publisert 12. april 2018, oppdatert 5. juni 2018.