Noe å glede seg over

Torsdag 12.oktober ble verdensdagen for psykisk helse markert på skolen.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
"Kom å få noe å glede deg over", var det glade budskap til skolens elever. Skolehelsetjenesten hadde stand i kantinen for å markere verdensdagen for psykisk helse, i tett samarbeid med elevene i vg2 Helsearbeiderfag og Barne- og ungdomsarbeider. Skolebiblioteket hadde utstilt aktuelle bøker lett tilgjengelig. 
  
Elevene i 2BUA (Barne- og ungdomsarbeider) og 2HFA (Helsearbeiderfag) delte ut kjærlighet på pinne med gode ord til medelever, noe mange viste at de satte pris på.
   
Elever far 2BUA og 2HFA delte ut kjærlighet med go'ord til medelever
 
"Det er viktig å spre glede, og å finne glede i de små ting i hverdagen", sier helsesøstrene Ragne Kaupang og Cecilie Øiangen. De var svært fornøyd med dagens arrangement. 
 
Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse. Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap om psykisk helse. Vi har alle en psykisk helse. 
   

Publisert 10. oktober 2017, oppdatert 5. juni 2018.