Landsomfattende markering av rusfri skole

Torsdag hadde skolen besøk av politiet, som del av en landsomfattende markering i forebygging av rus på skoler i Norge.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
Seansen startet i aulaen med et foredrag om kriminalitet, forebygging og konsekvenser. Politiet engasjerte elevene tidlig med å stille spørsmål til salen. Elevene fikk nyttig informasjon om konsekvensene av å bli tatt for å bruke, oppbevare eller selge narkotika. Politiet ser en sammenheng med tidlig bruk av rus og tidlig start på kriminalitet. «Det er viktig at dere skjønner hvor samfunnet har satt grensen mellom rus og alkohol», sier politet. De la videre vekt på viktigheten av utdannelse, jobb, familie og venner, og å ha et plettfri rulleblad. «Ta vare på hverandre – sørg for at kompisen din ikke gjør noe dumt!» 
   
Deretter var det kommunens SLT-koordinator (samordning lokale tiltak) og en representant fra skolehelsetjenesten som viste tall fra ungdataundersøkelsen. Dette var interessante tall, siden elevene selv har vært med på å besvare denne. De fortalte videre at hvis man blir tatt i å bruke narkotika, inngås det en urinprøvekontrakt. Da må ungdommen avgi urinprøve i et år, de tilbys gode samtalepartnere underveis og målet er selvfølgelig å slutte med narkotika. «Husk at skolehelsetjenesten er her for dere – bruk oss»
  
Seansen ble avrundet med en demonstrasjon av hvordan politiet bruker hund etter søk av narkotika. Vi fikk se hvordan hunden gjennomsøkte bil og bagasje, hvordan den markerte og gjorde funn på et narkotisk stoff politiet denne gang hadde plantet i bilen.
 

Publisert 14. september 2017, oppdatert 5. juni 2018.