Klagefrist på eksamens- og standpunktkarakterer

Sensur etter sentralgitt eksamen er 19. og 20. juni.

Hva kan du klage på?

 

Standpunktkarakterer
 • Standpunktkarakterene offentliggjøres på Skolearena tirsdag 19.juni kl. 12:00.
 • Klagefristen er 10 dager, dvs. 29.juni. Fristen gjelder fra det tidspunkt eleven er blitt gjort kjent med karakteren eller burde ha gjort seg kjent med den.
 • Før du klager på standpunktkarakter må du snakke med faglærer og få en begrunnelse for karakteren. Dato for samtale må noteres i klagen, og klagen må begrunnes.
 • Du kan ikke klage på T2 karakterer – dvs de fagene du skal fortsette med til neste skoleår. Er du misfornøyd med disse kan du ta en samtale med lærer for å høre hva du kan gjøre for å gjøre det bedre til neste termin.
 
 
  
Eksamenskarakterer
 • Eksamenskarakterene offentliggjøres på Skolearena fredag 22.juni kl. 12:00.
 • Klagefristen er 10 dager, dvs. 2.juli. Fristen gjelder fra det tidspunkt eleven er blitt gjort kjent med karakteren eller burde ha gjort seg kjent med den.
 • For å rekke hurtigklagebehandlingen, gjelder kun eksamenskarakterer, må skolen ha klagen din innen mandag 25. juni kl 14:00.
 • Det understrekes at du bør rådføre deg med faglærer før du sender inn en klage. Utskrift av din besvarelse kan du få ved henvendelse til skolen, i de fleste fag har du den på egen PC. Karakteren kan gå opp, bli stående eller settes ned.
 • Vi anbefaler å lese informasjon fra UDIR om klager og innsendelse av nytt vitnemål etter klage.
 
    
Kontaktinformasjon
 • Ta gjerne kontakt med Else Germundson om du har spørsmål rundt klager på karakteren.
 •  Alle klager skal leveres skriftlig på skolen, i posthyllen til Else Germundson.

Publisert 19. juni 2018, oppdatert 6. juli 2018.