Husk å svare på tilbudet om skoleplass!

Viktig informasjon fra inntakskontoret

  • Hovedinntaket er torsdag 5. juli, med svarfrist fredag 13.juli.
  • 2.inntaket er onsdag 8. august med svarfrist 13.august.
  • Skolestart er mandag 20. august.

God sommer!


Publisert 5. juli 2018, oppdatert 6. juli 2018.