Forhindret i å møte på skolen første skoledag?

Oppmøte på skolen er obligatorisk fra første skoledag. Dersom du av særskilte årsaker ikke kan møte, må du gi skriftlig beskjed til skolen.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

 

Informasjon med:
  • årsak
  • ditt fulle navn
  • studieretning
sendes på e-post til: ry...@bfk.no
 
Du vil få fravær for ikke oppmøte.

 


Publisert 30. juni 2017, oppdatert 5. juni 2018.